Sådan søger du SU og SPS

Find alle frister og krav til at søge SU og SPS som ny studerende på Erhvervsakademi Aarhus. 

Sådan søger du SU

Du kan først søge SU fra 10. august 2024.

Hvis du søger tidligere, vil din SU af tekniske årsager blive forsinket.

Du skal søge om SU på su.dk

Du skal angive startdato for uddannelsen til 0924. 

I feltet 'Vælg uddannelsessted' skal du vælge 'Erhvervsakademi Århus'.

Særligt for dig, der starter på en 1½-årig professionsbachelor

Hvis du har afsluttet din erhvervsakademiuddannelse i juni 2024, kan du få SU i juli og august. Du kan tidligst søge fra 13. juli 2024 og skal senest søge 31. juli 2024 – ellers vil din SU i juli/august enten blive forsinket eller gå tabt. Du skal angive startdato for uddannelsen til 0724.

Hvis du har haft pause mellem dine to uddannelser, kan du tidligst søge SU fra 10. august 2024. Hvis du søger tidligere, vil din SU af tekniske årsager blive forsinket. Du skal angive startdato for uddannelsen til 0924.

Fristerne gælder også, hvis du vil søge ungdomskort eller kilometerpenge.

Vær opmærksom på, at du kun må være indmeldt på én uddannelse, når du skal søge SU.

Du skal ikke forlænge din studieperiode, men søge SU på ny til den uddannelse, du skal starte på nu.

Sådan søger du SPS (specialpædagogisk støtte)

Har du ADHD, autisme, angst, ordblindhed eller en anden form for funktionsnedsættelse? Så har du mulighed for at søge SPS (Specialpædagogisk støtte). SPS er en kompenserende støtte, der gør det muligt for dig at gennemføre uddannelsen på lige vilkår med andre. Støtten kan fx bestå af hjælpemidler eller faglige støttetimer.

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som bevilger støtten.

Er du ordblind?

Vær opmærksom på, at du skal søge støtte igen – også selvom du fik godkendt hjælpemidler på din ungdomsuddannelse eller tidligere videregående uddannelse.

Kontakt os hurtigst muligt

Du skal kontakte os, så snart du har modtaget dit svar og i god tid inden studiestart, da der er lang behandlingstid vedr. SPS hos styrelsen.

Vi rådgiver dig om dine muligheder og sender derefter ansøgningen til styrelsen – og hjælper dig til at få den bedste start på uddannelsen.

Kontakt SU- og SPS-vejledningen på su@eaaa.dk eller 7228 6084 vedr.:

  • Ordblindhed (dysleksi)
  • Talblindhed (dyskalkuli)
  • Fysisk funktionsnedsættelse (for eksempel syns-, høre- eller bevægelseshæmmet)

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller 7228 6020 vedr.:

  • Psykisk lidelse (for eksempel bipolar lidelse, borderline, skizofreni, angst, depression, OCD)
  • Neurologisk funktionsnedsættelse (for eksempel Autisme, ADHD/ADD)
  • Neurologisk lidelse (for eksempel hjernerystelse eller migræne)

Læs mere om SPS her

Mød Rune, der fik hjælp og gennemførte uddannelse som ordblind

Få rabat på transport med ungdomskort eller kilometerpenge

Hvis du er studerende på en videregående uddannelse og får SU, kan du få rabat på din daglige transport mellem bopæl og uddannelsessted.

Du skal overholde de samme frister, som gælder for dig i forhold til at søge SU.

Du kan søge om et Ungdomskort på ungdomskort.dk

Du kan søge om kilometerpenge, hvis du ikke kan benytte offentlig transport, eller hvis turen med det offentlige forlænger din rejsetid med mere end to timer. Læs mere om kilometerpenge her

Kontakt SU- og SPS-vejledningen

Mail: su@eaaa.dk 
Telefon: 7228 6084

Se åbningstider her