Information om SU

Du kan først søge SU fra 10. januar 2023

Du kan tidligst søge SU fra 10. januar 2023.

Hvis du søger tidligere, vil din SU af tekniske årsager blive forsinket.

Du skal søge SU på su.dk

Du skal søge om SU på su.dk

Du skal angive startdato for uddannelsen til 0223, hvis du er startet på din uddannelse efter den 10. februar.

I feltet 'Vælg uddannelsessted' skal du vælge 'Erhvervsakademi Århus'.

Jeg har brug for SPS (specialpædagogisk støtte)

Hvis du har en diagnose fx ADHD, angst, ordblindhed eller en anden funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge SPS (Specialpædagogisk støtte). Støtten kan fx bestå i hjælpemidler eller støttetimer. Læs mere om SPS her.

Hjælp til psykisk funktionsnedsættelse

Har du en psykisk funktionsnedsættelse fx ADHD, bevægelseshæmmet, syns- og hørehæmmet, psykiske lidelser eller lignende skal du kontakte studievejledningen. Din sag administreres og tildeles af Kvalitets- og tilsynsstyrelsen.

Hjælp til ordblinde

Er du ordblind og ønsker hjælp skal du kontakte SU- og SPS kontoret. For at blive klar til studiestart som ordblind eller anden funktionsnedsættelse vil det være en god ide, at kontakter os før sommerferien. Vær opmærksom på, at der er lang behandlingstid i Kvalitets- og tilsynsstyrelsen.

Hvis du er ordblind, har du mulighed for at søge om hjælpemidler. Du skal være opmærksom på, at du SKAL søge igen, også selvom du fik godkendt hjælpemidler på din ungdomsuddannelse eller tidligere videregående uddannelse.

Netværksgruppe for ordblinde på Facebook

Du er velkommen til at blive en del af vores netværksgruppe på Facebook for ordblinde på akademiet.

Hør her i videoen hvordan du kan få hjælp som ordblind

Få rabat på transport

Hvis du er studerende på en videregående uddannelse og får SU, kan du få rabat på din daglige transport mellem bopæl og uddannelsessted.

Du søger om et Ungdomskort på ungdomskort.dk med NemID. Du kan søge, så snart du har fået svar på dit optagelsesbrev om at du optaget på din uddannelse.

Du kan søge kilometerpenge, når du for eksempel ikke har mulighed for at benytte offentlig transport, eller hvis turen med det offentlige forlænger din rejsetid med mere end to timer.

Du kan læse mere omkring betingelser og hvordan du skal søge her: Sådan søger du kilometerpenge.