Information om SU

Du kan først søge SU fra 10. august 2021

Du kan tidligst søge SU fra 10. august 2021.

Hvis du søger tidligere, vil din SU af tekniske årsager blive forsinket.

Du skal søge SU på su.dk

Du skal søge om SU på su.dk

Du skal angive startdato for uddannelsen til 0921.

I feltet 'Vælg uddannelsessted' skal du vælge 'Erhvervsakademi Århus'.

Særligt for dig, der starter på en 1½-årig professionsbacheloruddannelse

Hvis du afsluttede din erhvervsakademiuddannelse i juni 2021, kan du få SU i juli og august. Du kan tidligst søge SU fra 13. juli - og du skal senest søge 31. juli. Hvis du søger tidligere, vil din SU af tekniske årsager blive forsinket - og hvis du søger senere, vil din SU for juli være tabt. Du skal angive startdato for uddannelsen til 0721. Du skal ikke forlænge din studieperiode, men du skal søge SU til en ny uddannelse.

Hvis du har haft pause mellem dine to uddannelser, kan du få SU fra september. Du kan tidligst søge SU fra 10. august. Hvis du søger tidligere, vil din SU af tekniske årsager blive forsinket. Du skal angive startdato for uddannelsen til 0921.

Jeg har brug for SPS (specialpædagogisk støtte)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder at du har brug for særlig støtte for at gennemføre en uddannelse? Så kan du søge SPS.

Læs mere om SPS her

Du kan søge om SPS så snart, du modtager dit optagelsesbrev. Så kan du modtage din støtte hurtigst muligt.

Har du en fysisk funktionsnedsættelse eller er du ordblind, så skal du henvende dig på SU-kontoret

Har du en psykisk funktionsnedsættelse, så skal du henvende sig hos vores studievejledning

SPS administreres og tildeles af Kvalitets- og tilsynsstyrelsen, men du kan få vejledning og søge om støtten via Erhvervsakademi Aarhus’ SPS-vejledere. Bemærk at det ikke er vejlederne, som vurderer din sag.

Vær også opmærksom på, at der er lang behandlingstid i Kvalitets- og tilsynsstyrelsen.

Hjælp til ordblinde

Er du tidligere testet ordblind, og har du modtaget hjælpemidler på en anden uddannelsesinstitution, så skal du henvende dig pr. telefon, mail eller fremmøde på SU-kontoret. Sammen skal vi søge om overflytning af hjælpemidlerne – og der skal også søges på ny hos fx Nota.

Der er en studenterdrevet netværksgruppe for ordblinde på Erhvervsakademi Aarhus, som du kan få information om hos SU-vejlederne.

Få rabat på transport

Hvis du er studerende på en videregående uddannelse og får SU, kan du få rabat på din daglige transport mellem bopæl og uddannelsessted.

Du søger om et Ungdomskort på ungdomskort.dk med NemID. Du kan søge fra 10. august 2021.

I visse tilfælde kan du få kilometerpenge, hvis du kører i egen bil. Kilometerpenge er for dig, som har langt til dit uddannelsessted og derfor ikke kan tage offentlig transport. Sådan søger du kilometerpenge